AHL CB

 • 21. červen. 2024

Propozice

Propozice AHLCB 2022/2023

 

Aktuální verze propozic pro sezonu 2022/2023 – Toto znění propozic je závazné.

PROPOZICE MOHOU BÝT PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY DLE POTŘEB AHL České Budějovice

 

Úvod

 

AHL České Budějovice je amatérskou hokejovou soutěží. Hlavním cílem je zprostředkovávat radost z hokeje, sportu a ze setkávání se s přáteli. Celá soutěž je organizována ve volném čase a z dobré vůle pořadatelů.

V propozicích jsou zakotvena základní pravidla a principy soutěžního ročníku AHL České Budějovice pro sezónu 2022/2023.

Obsah propozic:

 

 • Pořadatelé soutěže (organizátoři)
 • Podmínky účasti týmu v soutěži
 • Formát soutěžního ročníku
 • Soupisky týmů a hostování
 • Omezení startu hráčů v soutěži
 • Průběh utkání a pravidla
 • Součinnost vedoucích týmů
 • Obsazování rozhodčích
 • Cena zápasu a platby
 • Podmínky pro starty v playoff
 • Statistiky z utkání a ligové statistiky
 • Konfrontace a výjimečné situace
 • Pravomoci rozhodčích

 

 • Pořadatelé soutěže (Organizátoři)

 

Pořadatelem soutěžního ročníku AHL České Budějovice je spolek AHL CB se sídlem Dlouhá 1574/5A, 370 05 České Budějovice., IČ 094 26 132

Zastoupená:

Běhounek Jaroslav – předseda
Syrový Jan – místopředseda
Ďurica Milan – člen výboru

Musil Pavel – člen výboru
Rejman Daniel – člen výboru

 

kontakty na jednotlivé osoby najdete na webové stránce https://ahlcb.cz/kontakty/

 

AHL CB je zodpovědný za uzavírání dohod o účasti v soutěži s jednotlivými týmy. Zajišťují komunikaci a smluvní vztah s provozovateli stadiónů, na kterých se AHL České Budějovice odehrává. Stanovují formát soutěže a pravidla pro daný ročník. Starají se o financování soutěže. Udržují chod systémů a dbají na hladký průběh všech akcí pořádaných v rámci soutěže AHL České Budějovice.

AHL CB zajišťuje evidenci všech odehraných utkání do databází, ze kterých jsou generovány následně individuální statistiky hráčů AHL České Budějovice. Dále je tvůrcem týmových a individuálních trofejí používaných v AHL České Budějovice.

Oficiální komunikační kanál je email: autobehounek@seznam.cz nebo kejbl84@seznam.cz.

Ostatní platformy jako WhatsApp jsou pouze organizační a není zajištěna nepřetržitá odezva.

 

 • Podmínky účasti týmů v soutěži 

 

Do sezony AHL České Budějovice 2022/2023 vstupují, pouze týmy kterém mají řádně uhrazené startovné do soutěžního ročníku.

Cena startovného je 5 000 Kč.

Maximální počet týmů byl pro letošní sezonu stanoven na 8.

Povinností každého týmu jsou dále zejména tyto úkoly:

– Poslat emailem soupisku hráčů pro sezónu, která bude obsahovat: jméno a příjmení hráče, datum narození, pozice (B, O, Ú) a fotku konkrétního kráče na soupisce

– Dodat kontakty na vedoucího týmu a zástupce vedoucího (email + telefon)

– Dodat informace o barevné kombinaci dresů (žádoucí je, aby tým disponoval dvěma sadami dresů: světlé/tmavé)

Povinností každého týmu je dále složit “vratnou” zálohu za případně nevyužitý led ve výši 5000,- a to před prvním soutěžním utkáním.

 

 • Formát soutěžního ročníku 

 

Všechny týmy jsou rozděleny do jedné skupiny:

Fáze soutěže:

Základní část – trvá od 1.10. 2022 do cca 31.3. 2023

Playoff – trvá cca od 1.4. 2023 do cca 1.6.2023

 

V základní části se utkají všichni účastníci ve formátu každý s každým ve dvoukolovém systému a po jejím skončení budou hrát mezi sebou dvoukolově týmy umístěné na 1. – 4. místě a 5. – 8. místě, načež díky bodům si týmy z první skupiny nemohou pohoršit umístění na hůře než 4. místo a týmy z druhé skupiny nemohou zase býti lepší než do 5. místa. Celkem tedy každý tým odehraje v základní části 20 utkání. Poté následuje playoff.

Edit: Po dohodě všech vedoucích týmů (9.1. 2023), základní část zkrácena na 17 zápasů, po dvoukolovém systému každý s každým budou hrát mezi sebou pouze jednokolově týmy umístěné na 1. – 4. místě a 5. – 8. místě, načež díky bodům si týmy z první skupiny nemohou pohoršit umístění na hůře než 4. místo a týmy z druhé skupiny nemohou zase býti lepší než do 5. místa.

 

Zisk bodů ze zápasů v základní části:

Vítězství = 2 body

Remíza = 1 bod

Prohra = 0 bodů

 

Postupový klíč do playoff

Pořadí v tabulce určují postupně tyto parametry:

Počet bodů, Vzájemné zápasy, Rozdíl ve skóre, Více vstřelených gólů, Méně trestných minut, Los.

 

Všech 8 týmů postupuje do playoff

 

Formát playoff

Čtvrtfinále > Semifinále > Bronzový zápas > Zápasy o Zlato

Čtvrtfinále, Semifinále a Zápas o Zlato se hraje na dvě utkání. Bronzový zápas pouze na jeden. Větší bodový zisk ze dvou utkání znamená postup. V případě rovnosti bodů ze dvou utkání se odehraje třetí rozhodující zápas, pokud i ten bude remízový 15 minut před koncem zápasu, následují nájezdy (5 na každé straně, při remíze potom náhlá smrt po jednom).

 

 

 • Soupisky týmů a hostování 

 

Každý tým je povinen před startem soutěže předat soupisku týmu pořadateli soutěže. Povinné údaje o každém registrovaném hráči jsou Jméno a Příjmení, datum narození, fotografie a pozice. Do utkání základní části AHL České Budějovice smí nastoupit pouze zaregistrovaný hráč. Všechny hráče je nutné registrovat do začátku soutěže! Kdo nebude mít výše uvedené, tak nebude moci nastoupit!

V každém týmu je možné mít neomezený počet kmenových hráčů na soupisce.

Soupiska lze dále doplňovat do 31.12. 2022 a to pouze formou emailu, který vedoucí týmu odešle na: kejbl84@seznam.cz (Radek Khuebach), ten následně zkontroluje hráče, pokud splňuje omezení hráčů pro start v soutěži a pak ho registruje na webu alcb.cz a následně pošle i informaci o přidání hráče na whatsapp skupinu vedoucích týmů soutěže.

V každém týmu je možné mít dále 1 hostujícího hráče na zápas z jakékoliv jiné soutěže nebo z jiného týmu AHL České Budějovice pouze pokud počet hráčů v týmu je méně než 8 včetně. Tento hráč musí splňovat pravidlo o omezení hráčů v soutěži a v zápase se nepočítají jeho individuální statistiky.

Start v playoff je podmíněn dostatečnou docházkou a splněnými starty v základní části. Limit je minimálně 5 zápasů. (Jediné výjimky jsou prokazatelné zdravotní záznamy od lékaře, které může vedoucí doložit pro udělení výjimky).

Edit: Po dohodě všech vedoucích týmů (9.1. 2023), změna limitu na 4 účasti na zápasy.

Brankáři mohou mezi týmy hostovat bez omezení, je ale vždy nutné toto dopsat do zápisu o utkání.

 

 • Omezení startů hráčů v soutěži

 

AHL České Budějovice je amatérská soutěž a proto chceme zajistit vyrovnaná utkání pro co možná největší množství týmů v soutěži. Těmito propozice zásadně apelujeme na vedoucí týmů, aby se vyvarovali jakýchkoli podvodných startů nebo se snažili jakkoli kazit radost z hokeje podvodným chováním nebo starty hráčů na cizí registrační údaje, tzv “na černo”..

 

V soutěži smí nastupovat všichni hráči, kteří chtějí hrát hokej, soutěž má pouze tato kritéria:

– hráč hrající max. 2 ligu nebo obdobnou soutěž v Evropě nebo na celém světě 10 let po ukončení kariéry nebo hráč starší 50 let

 

– hráč hrající max. krajskou ligu, univerzitní soutěž nebo juniorskou soutěž, který v těchto ligách hrál max. v roce 2012/2013 a od té doby nemá již žádný záznam

 

– hráč hrající juniorskou krajskou ligu 1 rok po ukončení v soutěži

 

– udělené výjimky před startem soutěže v roce 2021/2022 nadále platí, avšak žádné jiné výjimky již nejsou přípustné.

 

 • Průběh utkání a pravidla 

 

Každé utkání je rozlosováno v rozpisu zápasů, který je uveden na stránce www.ahlcb.cz vždy na jeden kalendářní měsíc dopředu. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu termínu utkání. Změny jsou vedoucím mužstev komunikovány přes aplikaci WhatsApp.

 

Utkání se hrají formátem:

10 minut rozbruslení

80 minut zápas

strany se nemění

 

Vzhledem k nutnosti vejít se do časového limitu vyhrazeného pro každé utkání, apelujeme na dochvilnost. Pokud tým není nastoupený v kompletní sestavě, i tak se zápas začíná přesně po vypršení času pro rozbruslení. Tým, který bude jakkoliv zdržovat začátek utkání (nepřítomnost brankáře, neochota nastoupit na úvodní vhazování apod.) bude penalizován technickým gólem. Tuto penalizaci může nařídit rozhodčí utkání a to opakovaně, pokud tým bude dále zdržovat průběh utkání.

Modelová situace: Pokud tým A není připraven nastoupit, z důvodu absence brankáře, začíná se hrát v řádném čase. Tým může nastoupit v šesti hráčích v poli. Pokud tým nenastoupí a bude zdržovat začátek utkání, bude mu udělen technický gól.

Oddechový čas nelze vybrat v prvních a posledních 5ti minutách zápasu.

Zápasy základní části i zápas playoff nebo zápasů o medaile, mohou skončit remízou.
Nedostavení se družstva k utkání, respektive nesehrání utkání z důvodu nedostatečného počtu jednoho družstva je důvodem k penalizaci provinivšího se družstva ve výši úhrady nákladů na sehrání utkání za obě družstva. Provinivšímu se družstvu bude toto utkání kontumováno s výsledkem 5:0 pro jeho neprospěch.

Pokud některému z týmů nevyhovuje termín zápasu nebo se nemůže dostavit k zápasu, může požádat vedení soutěže nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zápasu o jeho přeložení, vedení soutěže tuto žádost projedná a nejpozději do dvou kalendářních dnů uvědomí žadatele o rozhodnutí. Vedení soutěže nemusí žádosti vyhovět.

 

Vyloučení

Za každý udělený menší trest je vyměřen 3 minuty trestu. Potrestaný hráč se musí neprodleně po uložení trestu odebrat na trestnou lavici.

Jakékoli debaty, nebo zbytečné zdržování s odchodem na trestnou lavici mohou být ihned na místě ohodnoceny jako nesportovní chování, které kazí zážitek ostatním hráčům a takový hráč může obdržet 10 minutový osobní trest nebo trest do konce zápasu.

Vyšší tresty

– Udělují se především za nebezpečnou hru a tvrdost, záludnost a surovost, která se neslučuje s povahou amatérského hokeje. Je na uvážení rozhodčího, jaký trest udělí. Má však pravomoc udělit 10ti minutový trest nebo trest do konce utkání.

– Dále se vyšší trest uděluje za nesportovní chování, ponižování, nadávky a další negentlemanské chování. I zde má rozhodčí pravomoc udělit 10ti minutový trest nebo trest do konce utkání.

Zákaz startu hráčů

Omezení startu hráče na 1 zápas

– za udělení dvou 10ti minutových trestů

– za udělení vyššího trestu v zápase za nesportovní chování je automaticky omezen start hráče v dalším utkání

– tato skutečnost bude zaslána pořadatelem AHL České Budějovice vedoucímu mužstva v komunikační skupině ve skupině WhatsApp. Vedoucí týmu je odpovědný za informování hráče, že má omezený start v dalším utkání.

Omezení startu hráče na 5 zápasů

– pokud se hráč hrubě proviní proti pravidlům nebo slušnému chování, může být na žádost rozhodčího navrženo pozastavení činnosti na následujících 5 utkání – tato skutečnost bude zaslána pořadatelem AHL České Budějovice vedoucímu mužstva do emailu a zároveň v komunikační skupině WhatsApp. Vedoucí týmu je odpovědný za informování hráče, že má omezený start na dalších 5 utkání.

Oficiální text propozic nemůže popsat všechny scénáře, proto apelujeme na každého jednotlivého účastníka soutěže, aby se choval k pořadatelům, protihráčům, zaměstnancům stadionů a divákům ohleduplně a slušně.

Pravidla utkání se řídí platnými pravidly ČSLH s těmito výjimkami

– neuplatňuje se pravidlo, kdy po zakázaném uvolnění není možné střídat

– zakázané uvolnění se posuzuje dle starého pravidla pro zakázané uvolnění, hybridní icing tedy neplatí.

 

 • Součinnost vedoucích týmů

 

– Na každý zápas je povinen vedoucí týmu si vytisknout svoji soupisku a řádně vyplnit před utkáním čísla na dresu hrajících hráčů v zápase

– Pokud bude v průběhu zápasu zjištěn hráč, který není na soupisce (například vstřelí branku hráč, který není v zápise, branka automaticky neplatí a hráč je vyloučen ze zápasu a start v utkání se hráči nezapočítává)

– Zajistit, aby zápas mohl začít v řádném čase dle rozpisu

– Zajistit, aby hráči byli informováni o pravidlech

– Zajistit, aby jakýkoli hráč narušující hladký průběh zápasu byl především vedoucím týmu “usměrněn”, aby zápas mohl hladce proběhnout

– Po utkání vyřešit s rozhodčími utkání případné nesrovnalosti v zápise o utkání (střelci / asistenti / tresty). Vedoucí je povinen především nahlásit, pokud hráč, který byl nahlášen do zápasu, nakonec nenastoupil a nebyl tak součástí utkání.

 

 • Obsazování rozhodčích 

 

Obsazování rozhodčích na utkání zajišťuje pořadatel AHL České Budějovice. Na každé utkání jsou přiděleni dva rozhodčí.

AHL České Budějovice si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsazení rozhodčích do utkání bez předchozího upozornění týmů.

Týmy si mohou zažádat o změnu přiděleného rozhodčího pro utkání emailem na info@ahlcb.cz. Této žádosti však nemusí být vyhověno, neboť rozhodčí jsou “nedostatkové” zboží.

Opět zde apelujeme na shovívavost vůči rozhodčím a zdravý rozum všech hráčů a vedoucích týmů. Rozhodčí nemůže vidět vše.

Částka pro jednoho rozhodčího za zápas je 400 Kč (pokud rozhoduje sám) + cestovné, částka pro dva rozhodčí dohromady je 800 Kč + cestovné, uhradí jej vždy vedoucí domácího týmu uveden v zápise o utkání a to před nebo po zápase osobně jednomu z rozhodčích.

 

 • Cena zápasu a platby

 

Každé utkání stojí 8200 Kč. 6600 Kč cena ledu za 90 minut, 500 Kč druhá šatna, 1100 Kč pokud jsou dva rozhodčí, pokud je jeden tak 400 Kč + cestovné. Vedoucí týmu obou mužstev se před zápasem řádně domluví o úhradě poloviny částky za utkání (4100 Kč). Vždy po utkání se celková platba za led předává majiteli ledu hotově nebo bankovním převodem (je na domluvě majiteli ledu s vedoucími týmu jakou formou bude požadovat úhradu). Pokud některý z týmu neuhradí včas částku za zápas, bude mu tato částka odebrána z vratné kauce.

 

 • Podmínky pro starty v playoff 

 

V základní části mohou nastoupit kdykoli hráči řádně registrováni na webu AHL České Budějovice – www.ahlcb.cz. Do vyřazovacích částí playoff však mohou nastoupit pouze hráči, kteří splní:

5 účastí na zápasech svého týmu v základní části.

Edit: Po dohodě všech vedoucích týmů (9.1. 2023), změna na 4 účasti na zápasech svého týmu v základní části.

Hostující hráči mohou nastoupit pouze za podmínek, co platí v základní části.

Tuto evidenci má na starosti pořadatel AHL České Budějovice.

Do utkání playoff v rámci soutěže může nastoupit pouze hráč pouze za jeden tým. Pokud je tedy hráč kmenovým hráčem a hostem v rámci jedné soutěže musí si zvolit tým, za který v playoff bude nastupovat.

Seznam hráčů splňující počet startů bude zaslán na konci základní části vedoucím týmů.

Žádné výjimky nejsou dovoleny kromě prokazatelné lékařské zprávy, která znemožnila hráči, aby splnil dostatečný počet startů.

 

 • Statistiky z utkání a ligové statistiky 

 

Statistiky ze zápasů jako výsledky a pořadí v tabulce se pořadatel AHL České Budějovice snaží aktualizovat ten samý den, nebo den po odehraném utkání. Přesto mohou existovat objektivní důvody, proč nelze aktualizovat v tak rychlém čase.

Prosíme o shovívavost.

Evidence hráčských statistik bude evidovat AHLCB samo. Vždy bude směrodatný zápis z utkání podepsaný od obou vedoucích mužstev. Zápis o utkání vyplňuje rozhodčí.

Evidují se ze zápasu tato data:

– počet branek

– počet trestných minut a jejich viníci

– střelci a asistenti branek

Případné opravy, nesrovnalosti nebo změny ve statistikách je nutné zasílat emailem na oficiální kontaktní adresu AHL České Budějovice – kejbl84@seznam.cz

 

 

 • Konfrontace a výjimečné situace 

 

Apelujeme na vzorné a férové chování všech vedoucích mužstev.

Přesto mohou nastat problematické situace a tedy jsou zde uvedena pravidla pro vznášení konfrontací.

Konfrontaci za neoprávněný start hráče do zápasu je nutné učinit nejpozději 30 minut před koncem zápasu. Konfrontací se rozumí nahlášení čísla hráče, který dle názoru soupeře není oprávněn ke startu, rozhodčímu utkání.

Postup konfrontace:

– Rozhodčí si zapíše číslo hráče a po skončení zápasu si nechá hráče zavolat společně s vedoucím družstva nebo jeho zástupcem do šatny rozhodčích.

– Rozhodčí vyfotí hráče pro pozdější evidenci a případnou analýzu

– Rozhodčí ověří, zda hráč odpovídá hráči na soupisce daného týmu a přímo na místě může potvrdit oprávněnost startu. Kontrolou dokladu totožnosti dané osoby (pokud nezajistí součinnost vedoucí týmu nebo sám hráč je ihned brána konfrontace jako platná a zápas je tedy kontumován)

– Pokud ani po zápase není jasné, zda byla konfrontace platná nebo ne, rozhodnutí je na pořadateli AHL České Budějovice, který má na rozhodnutí 3 pracovní dny.

Kontumace utkání znamená, že tým, který se provinil nasazením hráče, které bylo proti těmto propozicím soutěže, prohrává 5:0 a musí uhradit pokutu 2000,- Kč za porušení propozic AHL České Budějovice

Tým, který se proviní opakovaně proti pravidlům, nebo bude u tohoto týmu zjištěno podvodné chování, může na základě rozhodnutí pořadatele AHL České Budějovice přijít o všechny dosud získané body nebo může být vyloučen ze soutěže.

 

 • Pravomoci rozhodčích 

 

– Rozhodčí utkání je hlavní instancí na stadionu a je nutné následovat jeho pokyny (ať už jde o například o změnu šatny týmu, posun startu zápasu nebo o kontrolu hráčů apod)

– Rozhodčí utkání má pravomoc v případě špatného chování týmu zastavit utkání nebo ani zápas nezačít a tým, který se takto provinil proti propozicím potrestat. Provinilý tým to nezbavuje povinnosti uhradit plnou částku za utkání uvedenou výše.

Zejména se jedná o tyto případy:

– pokud hráči vstupují na ledovou plochu dříve, než je určený začátek pronájmu ledu a tedy utkání

– pokud hráči svým chováním poškozují prostory stadionu a jeho vybavení

– hráči neuposlechnou pokyny rozhodčího utkání

– hráči se nechovají sportovně nebo se chovají hrubě vůči pořadatelům AHL České Budějovice, rozhodčím, divákům nebo zaměstnancům stadiónů, na kterých se zápas koná.

 

 

Závěrečná ustanovení

 

AHL CB si vyhrazuje právo změnit propozice v průběhu sezóny AHL České Budějovice.

AHL CB nenese zodpovědnost za žádné majetkové ztráty v průběhu utkání AHL České Budějovice.

AHL CB nezajišťuje na zápasy žádný zdravotní servis, každý hráč nastupuje na své vlastní riziko.

V soutěži AHL České Budějovice neexistuje žádné kolektivní pojištění hráčů.

AHL CB si vyhrazuje právo na použití fotek z utkání pořízených pořadateli a jejich publikování na sociálních sítích, webech a jiných propagačních materiálech. Každý hráč svojí registrací do systému soupisek týmů AHL České Budějovice souhlasí s použitím osobních údajů (jméno a příjmení) v materiálech k utkání.

AHL CB v případě zásahu vyšší moci (živelná katastrofa nebo omezení sportovních akcí z důvodu vládních nařízení apod.) není povinen vracet startovné uhrazené týmy za sezónu AHL České Budějovice.

AHL CB bude pořádat pravidelné schůze vedoucích mužstev, kde bude informovat vedoucí mužstev o vedení, organizaci, financování a průběh soutěže AHL České Budějovice.

Generální partner

Partneři

Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img